• Στόχοι, απαραίτητα όργανα, συσκευές και υλικά, για τη πειραματική διαδικασία της μελέτης της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης
  Στόχοι, απαραίτητα όργανα, συσκευές και υλικά, για τη πειραματική διαδικασία της μελέτης της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης
  Πάτησε πάνω στην εικόνα για να δεις την περιγραφή του πειράματος
 • Προετοιμασία για το Εργαστήριο
  Προετοιμασία για το Εργαστήριο
  Νοέμβριος 2014
 • Προετοιμασία για το Εργαστήριο
  Προετοιμασία για το Εργαστήριο
  Νοέμβριος 2014
 • Το Α2 μελετά την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
  Το Α2 μελετά την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
  Νοέμβριος 2014
 • Το Α2 μελετά την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
  Το Α2 μελετά την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
  Νοέμβριος 2014
 • Το Α2 μελετά την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
  Το Α2 μελετά την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
  Νοέμβριος 2014
 • Το Α2 μελετά την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
  Το Α2 μελετά την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
  Νοέμβριος 2014
 • Αλέξανδρος Στορκ - Μάριος Τζίμας
  Αλέξανδρος Στορκ - Μάριος Τζίμας
  Εργασία Μελέτης της Ευθύγραμμης Ομαλά Μεταβαλλόμενης Κίνησης
 • Στόχοι, απαραίτητα όργανα, συσκευές και υλικά, για τη πειραματική διαδικασία της μελέτης του νόμου των αερίων
  Στόχοι, απαραίτητα όργανα, συσκευές και υλικά, για τη πειραματική διαδικασία της μελέτης του νόμου των αερίων
  Πάτησε πάνω στην εικόνα για να δεις την περιγραφή του πειράματος
 • Προετοιμασία για το Εργαστήριο
  Προετοιμασία για το Εργαστήριο
  Νοέμβριος 2014
 • Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Νοέμβριος 2014
 • Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Νοέμβριος 2014
 • Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Νοέμβριος 2014
 • Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Νοέμβριος 2014
 • Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Νοέμβριος 2014
 • Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Η Β τάξη μελετά τον νόμο των αερίων
  Νοέμβριος 2014
 • Στόχοι και πειραματική διαδικασία για την παρατήρηση συνεχών και γραμμικών φασμάτων.
  Στόχοι και πειραματική διαδικασία για την παρατήρηση συνεχών και γραμμικών φασμάτων.
  Πάτησε πάνω στην εικόνα για να δεις την πειραματική διαδικασία.
 • Η Γ΄τάξη μελετά τα φάσματα
  Η Γ΄τάξη μελετά τα φάσματα
  Δεκέμβριος 2014
 • Η Γ΄τάξη μελετά τα φάσματα
  Η Γ΄τάξη μελετά τα φάσματα
  Δεκέμβριος 2014
 • Η Γ΄τάξη μελετά τα φάσματα
  Η Γ΄τάξη μελετά τα φάσματα
  Δεκέμβριος 2014
 • Η Γ΄τάξη μελετά τα φάσματα
  Η Γ΄τάξη μελετά τα φάσματα
  Δεκέμβριος 2014
 • Η Γ΄τάξη μελετά τα φάσματα
  Η Γ΄τάξη μελετά τα φάσματα
  Δεκέμβριος 2014