Το Ενιαίο Λύκειο Θεσπρωτικού περιέχει τρία εργαστήρια: Πληροφορικής,Φυσικής Α και Φυσικής Β.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στην πορεία προς τον 21ο αιώνα, οι προκλήσεις που αναφύονται είτε σε προσωπικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο είναι πολλές και εντείνονται από τη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Στην ονομαζόμενη "Κοινωνία της Πληροφορίας" διαγράφεται πλέον επιτακτική η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής κάθε ανθρώπου σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που αλλάζει με ρυθμούς πολύ γρήγορους από ό,τι στο παρελθόν. Οι νέοι, από πολύ νωρίς, καλούνται να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις. Γι' αυτό τον λόγο στα σχέδια των συντελεστών που βοήθησαν να φτιαχτεί αυτό το σχολείο εμπεριεχόταν και το εργαστήριο της Πληροφορικής. Σ' αυτό υπάρχουν 15 υπολογιστές και 2 φωτοτυπικά.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

    Η φυσική ως επιστήμη έχει στόχο να μελετήσει τα φαινόμενα που συμβαίνουν στη φύση. Στις αρκετές εκατοντάδες χρόνια, που μεσολάβησαν από τις αρχικές προσπάθειες, διατυπώθηκαν προτάσεις, οι οποίες απέκτησαν γενική ισχύ και αποτελούν τους νόμους της. Η σύγχρονη τεχνολογία βασισμένη στους νόμους της φυσικής κατάφερε να δημιουργήσει διατάξεις και μηχανές που άλλαξαν ριζικά τη ζωή μας. Από την ανάγκη της κατανόησης αυτών των εφαρμογών αναδεικνύεται και α ανάγκη της μελέτης της φύσικης. Η μελέτη της φύσικης δημιουργεί προβληματισμούς και προσφέρει εξηγήσεις για την εξέλιξη του σύμπαντος. Από αυτή τη δυνατότητα η φύσικη αναδεικνύεται παράγοντας γνώσης και φιλοσοφίας, ικανός να βοηθήσει στη διαμόρφωση στάσης ζωής κάθε ανθρώπου. Έτσι το σχολείο μας έχει τα εργαστήρια της Φυσικής Α & Β στα οποία πραγματοποιούνται και οι εργαστηριακές δραστηριότητες Χημείας και Βιολογίας.