ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

 

Το μαθητικό Δυναμικό του σχολείου για το Σχολικό έτος 2016 - 17 ανέρχεται σε 79 μαθητές/τριες που είναι κατανεμημένοι σε 4 τμήματα ως εξής:

 

Α΄Λυκείου 27 μαθητές σε ένα τμήμα.

Β' Λυκείου 30 μαθητές σε δύο τμήματα.

Γ' Λυκείου 22 μαθητές σε ένα τμήμα.

 

 Η μεταβολή του μαθητικού Δυναμικού την τελευταία δεκαετία

Η μεταβολή του αριθμού των μαθητών την τελευταία δεκαετία 

 

 

 

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

 

 

Επιτυχόντες μαθητές με το 90% / Σύνολο μαθητών Γ΄Λυκείου

% Ετήσια επιτυχία

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού