Ανασκόπηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

000

 

Την Πέμπτη, 16-05-2024 έγινε στο σχολείο μας η ανασκόπηση μέρους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της σχολικής χρονιάς 2023-24.

Συγκεκριμένα η ανασκόπηση αφορούσε τα επόμενα:

Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού.

Γνωριμία με μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους της περιοχής μας.

Δημιουργία εικονικής επιχείρησης.

Τη τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των επαγγελμάτων.

Πρόγραμμα κινητικότητας των εκπαιδευτικών του Γενικού Λυκείου Θεσπρωτικού στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.


 

Φωτογραφία από την εκδήλωση

 

Η έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού, έχει σα σκοπούς το να χρησιμοποιήσουμε την Αγγλική γλώσσα για να εκφραστούμε δημιουργικά πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα, να συνεργαστούμε ομαδικά, να χρησιμοποιήσουμε διαδικτυακά υλικά για μάθηση, να εξοικειωθούμε με ψηφιακές πρακτικές στη μάθηση, να μάθουμε τί είναι η διαπολιτισμικότητα

 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ 2

 

 

Η «Γνωριμία με μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους της περιοχής μας»  έχει σα στόχους να γνωρίσουμε την ιστορία της περιοχής μας, να επισκεφτούμε τα μνημεία της, να ενημερωθούμε για τις μάχες και τις θυσίες των προγόνων μας, και να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να εκτιμήσουμε την ελευθερία που βιώνουμε.


1

 

 

 

Η δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης είχε σαν αφετηρία την σκέψη που αφορά τον οικονομικό εγγραμματισμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα από ένα σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και στον άξονα " Σχολική διαρροή - φοίτηση", πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας εκπαιδευτική δράση με τίτλο "Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των επαγγελμάτων" από τον εκπαιδευτικό κ. Παπαδήμα Χρήστο, Φυσικό.

Οι μαθητές μέσω της δράσης ενημερώθηκαν για το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για τον ρόλο  της γνώσης στην αποτελεσματική χρήση της και την ανάγκη ψηφιακού γραμματισμού σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές. Απώτερος στόχος της δράσης ήταν η συνειδητοποίηση της συμβολής της φοίτησης στο σχολείο ως αντιστάθμισμα στη σχολική διαρροή και ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση και κατάκτηση της τεχνητής νοημοσύνης  και την επαγγελματική αποκατάσταση.


000


 

Πρόγραμμα κινητικότητας των εκπαιδευτικών του Γενικού Λυκείου Θεσπρωτικού στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.

 Στόχος της συγκεκριμένης κινητικότητας ήταν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί , μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και εργαστηρίων

Να κατανοήσουν τον ρόλο των ψηφιακών μέσων, να μπορούν να αξιολογούν την ποιότητα των μέσων, να κατανοήσουν την σημασία του απόρρητου στο διαδίκτυο, να εντοπίζουν τις ψευδείς ειδήσεις, να δημιουργήσουν δραστηριότητες για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να προβληματιστούν σχετικά με τον ρόλο του διαδικτύου, να είναι σε θέση να εμπνεύσουν μια νέα, κριτική και συνειδητή στάση απέναντι στην ψηφιακή πρόκληση, να εξοικειωθούν με τη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης(ΑΙ)


με δεξί κλικ ανοίγει σε νέα καρτέλα

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού