Εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

 

Την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024, υλοποιήθηκε στο σχολείο μας δράση επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με τίτλο Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Η δράση ήταν βασισμένη στη σύγχρονη Θεωρία Προσωπικοτήτων του Τζον Χόλλαντ.

 

1

 

 

Η πλέον διαδεδομένη και αποδεκτή διεθνώς θεωρία του Τζον Χόλλαντ καταγραφεί έξι τύπους ανθρώπινης προσωπικότητας, (realistic, investigative, artistic, social, enterprising, conventional). Ο πρακτικός, ο ερευνητικός, ο καλλιτεχνικός, ο κοινωνικός, ο επιχειρηματικός και ο συμβατικός, είναι οι έξι τύποι στους οποίους κατηγοριοποίησε την προσωπικότητα ο Τζον Χόλλαντ.

Οι έξι αυτοί τύποι, συνδέονται και περιβάλλονται από αντίστοιχα και ομώνυμα εργασιακά περιβάλλοντα. Επιπλέον στο πλαίσιο της θεωρίας διευκρινίζεται ότι κάθε άνθρωπος είναι ικανός για περισσότερα από ένα επαγγέλματα. στο πλαίσιο του οποίου  επιχειρείται η σύνδεση των επιμέρους προσωπικοτήτων με διάφορα επαγγέλματα.2


Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης διανεμήθηκε στους μαθητές Φύλλο εργασίας μέσω του οποίου οι τελευταίοι επιχείρησαν να κατατάξουν την προσωπικότητά τους σε έναν ή περισσότερους τύπους προσωπικοτήτων και να προσανατολιστούν επαγγελματικά προς κάποια εργασιακά περιβάλλοντα.

Υπεύθυνη υλοποίησης της δράσης ήταν

η Αναγνώστου Αντιγόνη, Φιλόλογος.

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού