Προκήρυξη για την Αστυνομία

 

police-1

 

Δείτε την προκήρυξηΠροθεσμίες


Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 25-02-2024.

 


Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζοντας παράλληλα και το Δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή φωτοαντίγραφο της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε παρελθόντα έτη καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού