Κατάθεση Δελτίου Aπογραφής Στρατευσίμων

 

002

 

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006.

Οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004 είναι υποχρεωμένοι στη κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες

κατά το χρονικό διάστημα από


02 Ιανουαρίου2024 έως τις 31 Μαρτίου 2024


οι εν λόγω μαθητές πρέπει να διαθέτουν πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών,


Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης Τaxisnet


Δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού