Πρόσκληση Επιλογής - Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού

 

s2


Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004.

Οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004 είναι υποχρεωμένοι στη κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες

κατά το χρονικό διάστημα από


02 Ιανουαρίου2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022


οι εν λόγω μαθητές πρέπει να διαθέτουν πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών,


Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης Τaxisnet


Δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού