Πανελλήνιες - Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022

ylh21-22Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3137/19-07-2021δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 83871/Δ2/12-07-2021 Υ.Α. με θέμα:

«Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

Επισημαίνεται ότι για την Γ΄ τάξη των Λυκείων ΕΑΕ ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υ.Α.
Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού