Προκήρυξη για την Πυροσβεστική

 

 

soma ps-1Δείτε την προκήρυξηΔείτε τις προθεσμίες


Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης είναι από την

Πέμπτη 27/5/2021 έως και την Τετάρτη 2/6/2021.Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης γίνεται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr), σε εφαρμογή που θα λειτουργήσει για το σκοπό αυτό. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την

Παρασκευή 28/5/2021 έως και την Πέμπτη 3/6/2021 και

από ώρα 08:00 έως 16:00 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου)

στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.ΠΥ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.


Ο υποψήφιος φροντίζει να γνωρίζει τον «Αριθμό Αίτησης» που έλαβε η για τη συμμετοχή του στον τρέχοντα διαγωνισμό, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του ΠΣ, προκειμένου να παρακολουθεί ευχερώς τους πίνακες που προβλέπεται να δημοσιευθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.


Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικώναπό την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών της ΔΙΠΥ(Ν) και ύπαρξης αμφισβήτησηςεπί του αναστήματος ή της ηλικίας, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να μεταβεί αυτοπροσώπως, από Παρασκευή 04/06/2021 έωςκαιτηΔευτέρα 07/06/2021, απόώρα 08:00 ́ έως και ώρα 16:00 ́,στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, που ορίζεται στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας προκήρυξης με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία (Μάτσα 32, Θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά Αττικής τηλεφωνικό κέντρο: 2106265000-100).

Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά με το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου αναστήματος και ηλικίας και επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών.Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως. Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Δευτεροβάθμιας ΕπιτροπήςΠαραλαβής Δικαιολογητικών εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) της παρούσαςπροκήρυξης

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού