Προκήρυξη για την Αστυνομία

 

 

police-1

 

Δείτε την προκήρυξηΔείτε τις προθεσμίες


Μέχρι 02/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής.Υποβάλετε την αίτησή σας στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής σας

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το Δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής τους


Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους για τις Αστυνομικές Σχολές από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr καιαπό την ιστοσελίδα του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, www.minedu.gov.gr, στις οποίεςθα αναρτηθούν οι σχετικοί Πίνακες περί τις αρχές και τα μέσα Αυγούστου τ.έ,αντίστοιχα.

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού