Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές


STRATOS-1


Δείτε την προκήρυξηΔείτε τις προθεσμίες


Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών θα γίνεται από την

Τρίτη 18 Μαΐου και ώρα 08:00 έως την

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 24:00.Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ


Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των εξεταστικών κέντρων ανακοινώνουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, στα παρακάτω σημεία:

α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα https://sse.army.gr.

β. Η ΣΝ∆ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα https://hna.gr.

γ. Η ∆ΑΕ/Β1 στην ιστοσελίδα https://www.haf.gr.

δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα  https://ssas.army.gr.

ε. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα  https://smy.army.gr.


Οι υποψήφιοι/ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν-διορθώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα. Τονίζεται ότι, όλες οι προθεσμίεςημερομηνίες, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α»


Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-∆ικαιολογητικών από την Τρίτη18 Μαΐου και ώρα08:00 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου2021 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόποςχρόνος): Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021.

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού