Διαπίστευση Erasmus - Δελτίο Τύπου


erasmus accretitationΤη διαπίστευση Erasmus στη Βασική δράση 1 που θα καλύπτει ολόκληρη την περίοδο του νέου Προγράμματος Erasmus+ (2021 – 2027) απέκτησε το Γενικό Λύκειο Θεσπρωτικού «Βασίλειος Ζορμπάς». Η διαπίστευση απονεμήθηκε μετά από αξιολόγηση της αίτησης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση – EAC/A02/2020 στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσες ενηλίκων. Η αξιολόγηση του ΓΕΛ Θεσπρωτικού έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει ποιοτικών κριτηρίων, όπως η συνάφεια με τον τομέα της αίτησης, η συμμόρφωση με τους στόχους της πρόσκλησης, οι δραστηριότητες του σχεδίου και η ποιότητα της διαχείρισης του προγράμματος.


Το ΓΕΛ Θεσπρωτικού αντιλαμβανόμενο μέσα από την εμπειρία του τα οφέλη που απορρέουν από τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, στοχεύει στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνονται για διεθνικές συνεργασίες και επαφές με φορείς εκπαίδευσης άλλων χωρών, στην επιμόρφωση του προσωπικού καθώς και στη διά βίου ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Επιδίωξη του ΓΕΛ Θεσπρωτικού είναι η προώθηση σύγχρονων συστημάτων διδασκαλίας και διάφορων μορφών άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης σ’ ένα πιο ανοιχτό και ανεκτικό μαθησιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς των μαθητών από τη διαδικασία μάθησης.


Την ευθύνη της σύνταξης της πρότασης είχε η παιδαγωγική ομάδα του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον Συντονιστή του προγράμματος κ. Λάμπρου Κων/νο, εκπαιδευτικό ΠΕ04.01 και τα μέλη της, κα Λώλη Παυλίνα, εκπαιδευτικό ΠΕ06 και κα Αναγνώστου Παρασκευή, εκπαιδευτικό ΠΕ80. Η πρόταση παρουσίασε το στρατηγικό σχεδιασμό διεθνοποίησης του σχολείου και τη συνεργασία του με φορείς εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Η παιδαγωγική Ομάδα


Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού