Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021

Αιτήσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές:


Από 25-30 Νοεμβρίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των μαθητών.

Όλοι οι μαθητές που είναι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ)

υποχρεωτικά στο διάστημα από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

 

οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο email του Σχολείου.

mailsch

 

Οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών θα υποβάλουν την

Αίτηση-Δήλωση σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί σε επόμενο στάδιο.


Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ


Αίτηση-Δήλωση   εδώ

 

 

(ΟΔΗΓΙΕΣ συμπλήρωσης για ΓΕΛ

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού