ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - Αιτήσεις Μέχρι 9 Απριλίου

 

aithsh-pan 

 

Οι εγκύκλιοι, τα υποδείγματα αιτήσεων και οι οδηγίες παρατίθενται και παρακάτω:

 

1) Εγκύκλιος υποβολής αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα (μαθητές ή απόφοιτοι) - Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τα 3 μουσικά τμήματα.

 

 

2) Εγκύκλιος υποβολής αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα - Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τα 3 μουσικά τμήματα.

 

 

3) Εγκύκλιος υποβολής αίτησης-δήλωσης υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020.

 

 

Κατάλογος Μουσικών Οργάνων.

 

Κατάλογος Λυκείων. 

Η Αίτηση ? Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις αποστέλλεται με mail από τους υποψηφίους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια.


Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης ? Δήλωσης είναι 30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020.

To e-mail του σχολείου είναι:

mailsch


 

1) Εγκύκλιος υποβολής δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

2) Εγκύκλιος υποβολής δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση)

Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο.

Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία,Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ,υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων.Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού