Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές από το Π.Σ.Δ.

 

Δείτε εδώ την διαδικασία η οποία αφορά τη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές δίκτυο (Π.Σ.Δ.) και την παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτούς.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο λειτουργεί και εξελίσσεετε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Αφορά την ασύγχρονη εκπαίδευση.

Τότε ο μαθητής πρέπει να έχει e mail στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού