Μηχανογραφικό 2019


20 mixanogr


Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) 2019 ξεκινούν από την Παρασκευή 21/06/2019 και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15/07/2019.

- Από τις 21 Ιουνίου 2019 και μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργούν ή να επανεκδίδουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στο σύστημα.

 

Με αυτο?ν τον προσωπικο? κωδικο?

 

- θα μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετου?ν το Μ.Δ. και σε πρω?το στα?διο να κα?νουν κα?ποιες προσωρινε?ς προτιμη?σεις (Προσωρινη? Αποθη?κευση).

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των Πανελλαδικών εξετάσεων, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να κλειδώσουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ)

έως και τη Δευτέρα 15/07/2019.

Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία Δευτέρα 15/07/2019 είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού