Προκήρυξη για Σχολές Λιμενικού Σώματος Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

 

 Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ, να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ την ως άνω Αίτηση ? Υπεύθυνη Δήλωσή τους [είτε οι ίδιοι/ες, είτε οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ? εποπτεία σε περίπτωση ανήλικου/ης υποψήφιου/ας (δηλαδή υποψήφιου/ας που κατά την ημερομηνία υπογραφής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της)] και αφού θεωρηθεί από αρμόδια Αρχή για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, να την υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη αλληλογραφία, ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τις ημερομηνίες από 06/05/2019 ημέρα Δευτέρα έως και 16/05/2019 ημέρα Πέμπτη.

Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού).


......................

...β. Η σύνταξη και έκδοση έως και την 30/05/2019 ημέρα Πέμπτη ονομαστικού πίνακα, με αλφαβητική σειρά, υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, στον οποίο πρέπει να αναγράφεται για κάθε υποψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις / σφάλματα διαπιστώθηκαν.

γ. Η λήψη συμπληρωματικών δικαιολογητικών από όσους υποψηφίους αρχικά διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους και εν συνεχεία, η έκδοση τελικού πίνακα, με αλφαβητική σειρά, δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις του επόμενου Κεφαλαίου. Η προθεσμία για υποβολή από υποψηφίους συμπληρωματικών δικαιολογητικών ορίζεται, μέχρι και την 06/06/2019 ημέρα Πέμπτη [ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (δημόσιου ή ιδιωτικού)]......................

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες γίνουν δεκτοί/ές μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για το πρόγραμμα των ΠΚΕ, τον τόπο και τον χρόνο παρουσιάσεώς τους σε αυτές. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος ? Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη ? Πύλες Ε1- Ε2, Πειραιάς).

 

 

Δείτε εδώ όλη την ανακοίνωση του Υπουργείου

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού