Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

 Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής και η σχετική προθεσμία έχει οριστεί από

2 Μαΐου έως και 20 Μαΐου 2019.


Δείτε την Προκήρυξη


Είσοδος στην Εφαρμογή

Είσοδος στην ειδική εφαρμογή

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού