Πρώτη κινητικότητα Erasmus +

 

Πρώτη κινητικότητα Erasmus + μαθητών & εκπαιδευτικών

του ΓΕΛ Θεσπρωτικού.


ERA1


Το ΓΕΛ Θεσπρωτικού θα συμμετέχει στην πρώτη κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών των τριών σχολείων που συνεργάζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο : EuropeanPath (e)Motion. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη GiardiniNaxosτης Σικελίας στην Ιταλία από 6 ? 12 Μαΐου 2018. Το σχολείο θα συμμετέχει με δέκα μαθητές και δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ Θεσπρωτικού.

Το σχολείο υποδοχής «ISTITUTODIISTRUZIONESUPERIORECAMINITI ? TRIMARCHI» έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα γνωρίσουν τα Ευρωπαϊκά Μονοπάτια της Ιταλίας και κινούμενοι πάνω σ? αυτά θα προσεγγίσουν την ιστορία, τα μνημεία και την κουλτούρα της Σικελίας. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια μέσα στη φύση διασχίζοντας τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια, βιώνοντας μια καινούρια γι? αυτούς μαθησιακή εμπειρία. Επιπλέον, θα υλοποιήσουν διεθνικά εργαστήρια μέσα στο σχολείο για τη δημιουργία καινοτόμων έργων με αφορμή τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια. Τέλος, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα και να έρθουν σε αλληλεπίδραση με τους μαθητές των άλλων χωρών.

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού