Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Ευρετήριο Άρθρου
Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
Σελίδα 2
Όλες οι Σελίδες

 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθετεί (ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου») την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα συνδέεται κάθε σχολική χρονιά με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που όμως θα υλοποιείται βιωματικά μέσα από το Σχολικό Αθλητισμό.

 

Βόλλεϋ

 

Ο θεματικός άξονας του Σχολικού Έτους 2014-2015 είναι «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».


Συνεργασία

 

Σε κοινή εκδήλωση στις 6 Οκτωβρίου Γυμνάσιο και Λύκειο οργάνωσαν μαζί εκδηλώσεις με κεντρικό μήνυμα το Ρατσισμό και τη διαφορετικότητα.

Διοργανώθηκαν αθλητικοί αγώνες, ομάδες παιδιών δημιούργησαν αφίσες με συνθήματα και παρουσιάστηκε η έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 και προβλήθηκε η έννοια της ισότητας, της συνεργασίας και του Ολυμπισμού.

 

Έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων

 Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού