Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προσφορών Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

       Για την μονοήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης του σχολείου μας στην Θεσσαλονίκη, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 7 Φεβρουαρίου 2014, παρελήφθησαν οι παρακάτω προσφορές για τη μετακίνηση των μαθητών και συνοδών:

( Συνολική τιμή )

1. Boutas Tours                            897,00

2. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΤRAVEL                 625,00

3. MANDALOS TOURS                    650,00

4. ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                        710,00

5. ΖΙSIS TOURS                            549,00

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε με τη υπ? αρ. 33η/4-2-2014 πράξη της Διευθύντριας του σχολείου κ. Φίντζου Δήμητρας, για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών, συνεδρίασε στις 4 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30΄ και αποφάσισε:        

       Επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο ??ΖΙSIS TOURS?? , το οποίο πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα τιμή και παράλληλα πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού