Αξιολόγηση Προσφορών Τριήμερης Εκδρομής στην ΑθήναΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

       Για την τριήμερη εκδρομή της Β΄ τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 31 Ιανουαρίου 2014 & 1 ,2 Φεβρουαρίου 2014, παρελήφθησαν οι παρακάτω προσφορές για τη μετακίνηση και δύο διανυκτερεύσεις των μαθητών και συνοδών:

( Συνολική τιμή ανά μαθητή)

  1. 1.??Boutas Tours??

α) Ξενοδοχείο: STANLEY (4*),                                                                 99,00 ?

β)   Ξενοδοχείο: CANDIA  (3*)                                                                86,00 ?

 

2.??ConneCtion travel??

α) Ξενοδοχεία: St. George Lycabettus ή Ledra Marriot ή  

     Chandris Metropolitan ή Divani Palace Acropolis (5*),                           117,00 ?

β) Ξενοδοχεία: Zafolia ή Athenean Callirhoe ή

Airotel Parthenon    (4*)                                                                   104,00 ?

γ) Ξενοδοχεία: President ή Titania ή Illissos (4*),                                     103,00 ?

               με ημιδιατροφή 112,00 ?

δ) Ξενοδοχεία: Novus ή Stanley ή Athens Atrium   (4*),                               98,00 ?

                                                                                    με ημιδιατροφή 108,00 ?

ε) Ξενοδοχεία: BW Museum ή Golden City/Crystal City (3*),                          96,00 ?

                                                                                     με ημιδιατροφή 105,00 ?

στ) Ξενοδοχεία: Oscar ή Candia (3*)                                                                   94,00 ?

                                                                                             με ημιδιατροφή 105,00 ?

 

       3.   ??MANDALOS TOURS??

        α) Ξενοδοχείο:   DORIAN (3*)                                                                 64,00 ?

        β) Ξενοδοχείο:   GOLDEN CITY (3*),                                                        71,00 ?

         γ) Ξενοδοχείο:   CRYSTAL   (3*),                                                            73,00 ?

         δ) Ξενοδοχείο:   STANLEY (4*),                                                              77,00 ?

        ε) Ξενοδοχείο:   TITANIA, (4*)                                                                90,00 ?

    

      

       4.   ??ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ??

             Ξενοδοχείο:   STANLEY  (4*),                                                             80,00 ?


       5.   ??KOSMAS TOURS??

             Ξενοδοχείο:   STANLEY  (4*),                                                             77,00 ?

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε με τη υπ? αρ. 30η/22-01-2014 πράξη της Διευθύντριας του σχολείου κ. Φίντζου Δήμητρας, για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών, συνεδρίασε στις 22 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ και αποφάσισε:        

       Επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο ??MANDALOS TOURS?? και το ξενοδοχείο STANLEY, διότι ικανοποιούσε κατά το πλείστον τους όρους που ετέθησαν από το σχολείο, σύμφωνα με την πρόσκληση που απηύθυνε προς τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού.

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού