Επιτυχία Μαθήτριας

 

 

 

Η Διευθύντρια και οι καθηγητές του σχολείου, συγχαίρουμε την μαθήτρια της Β' Λυκείου

Κονταξή  Αικατερίνη

Για την επιτυχία της στον Διαγωνισμό  Euroscola 2013 - 2014

 

 

 

Σε κάθε EUROSCOLA, προετοιμασμένοι στα σχολεία τους, συγκεντρώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο,  500 περίπου έφηβοι :

- για να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών,
- για να ευαισθητοποιηθούν  στον ρόλο που θα κληθούν να παίξουν στη μελλοντική οργάνωση της Ευρώπης,
- για να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προάσπισης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
- για να βρουν ένα βήμα που θα τους επιτρέψει να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και να αξιοποιήσουν την επιθυμία τους για προσφορά.

Ο μηχανισμός του προγράμματος επιτρέπει σε παιδιά από διαφορετικές χώρες να αναμειχθούν γρήγορα μεταξύ τους. Από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο ΕΚ, παύουν να αντιπροσωπεύουν το σχολείο τους και εντάσσονται σε  πολύγλωσσες ομάδες των 100 περίπου μαθητών. Η επιλογή των ομάδων και των θεμάτων που θα συζητηθούν γίνεται στα σχολεία πριν από τη μετάβαση στο Στρασβούργο.

Μία μέρα Euroscola στο ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) υποδέχεται τους μαθητές του λυκείου από τις 8.30 π.μ. για το πρωινό γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάζεται αναλυτικά και το προγράμματο που θα ακολουθήσουν οι μαθητές για την υπόλοιπη μέρα.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες, που έχουν ήδη σχηματιστεί σε πολυεθνικές ομάδες (οι ομάδες επιλέγονται με γεωμετρικά σχήματα ώστε να αποφευχθούν πολιτικές συγχύσεις), εισέρχονται στην ημικύκλια αίθουσα και  κάθονται στις θέσεις των ευρωβουλευτών. Η συνεδρίαση ξεκινάει με σύντομες ερωτήσεις πάνω στα βασικά καθήκοντα του Κοινοβουλίου. Ακολουθεί μία σειρά από ερωτήσεις, καθώς και μία σύντομη έρευνα πάνω στις γνώσεις των νέων για την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δίνεται επίσης η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ηλεκτρονική ψήφο. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες διαρκούν συνήθως έως τις 12 μ.μ.

Η ώρα του μεσημεριανού αποτελεί μία σημαντική στιγμή, οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες που αποτελούνται από τέσσερις διαφορετικές εθνικότητες και συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Στη συνέχεια, οι μαθητές συγκεντρώνονται και πάλι σε πέντε ομάδες εργασίας για να εκλέξουν τον πρόεδρο και τον εκπρόσωπο. Κάθε ομάδα εργασίας καλείται να υιοθετήσει μία απόφαση που θα υπερασπίσει ο εισηγητής κατά την διάρκεια της ολομέλειας. Το κείμενο που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους από το σύνολο των μαθητών, θα σχηματίσει και την ημερήσια απόφαση της Euroscola.


Ένας διοικητικός εκπρόσωπος του ΕΚ θα κλείσει την συζήτηση.

Η ημέρα τελειώνει με ένα παιχνίδι πολιτιστικών γνώσεων για την Ευρώπη και μία επίσημη τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές θα ακούσουν τον ευρωπαϊκό ύμνο. Το κάθε σχολείο λαμβάνει μία ευρωπαϊκή σημαία και ο κάθε μαθητής ένα πιστοποιητικό που υπογράφει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στους μαθητές δίνεται επίσης και μια φωτογραφία από την ομάδα τους.


Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού