Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Εκδρομή στη Πρέβεζα

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/NΣΗ Π.Ε & Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση    : Θεσπρωτικό 48300

Τηλ.               : 2683031214, 2683032667

Fax                : 2683031214

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από την Πρέβεζα (03/10/2013)»

ΣΧΕΤ. : «Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄ /02-12-2011) με θέμα «Εκδρομές- Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στo Γ.Ε.Λ. Θεσπρωτικού σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα από 25/09/13 έως 27/09/13 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την 27/09/13 και ώρα 12:00.

 

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε, ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

α. Προορισμός: Πρέβεζα

β. Αριθμός μετακινούμενων: 80 μαθητές και 7 καθηγητές.

γ. Τρόπος μεταφοράς των μαθητών: Λεωφορείο

δ. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: 1 ημέρα (Από 08:30 έως 13:30)

 Το πρόγραμμα της εκδρομής θα έχει ως εξής:

08:30 Αναχώρηση από το Θεσπρωτικό.

09:30 Επίσκεψη στο Νέο Αρχαιολογικό μουσείο Πρέβεζας.

12:00 Επίσκεψη στο χώρο της Αρχαίας Νικόπολης.

12:30 Αναχώρηση για Θεσπρωτικό.

13:30 Άφιξη στο Θεσπρωτικό.

Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς επιπλέον να λάβετε υπόψη σας και τα εξής:

- Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής   νομοθεσίας.

- Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι επίναυλοι καυσίμων, ο Φ.Π.Α. καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

- Με την προσφορά σας θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτετε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.

 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία από την Διευθύντρια του Σχολείου.

         Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

H Διευθύντρια
 
Φίντζου Δήμητρα

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού