Αρχική σελίδα Ενημέρωση Μαθητών Εκπαιδευτικό Υλικό Πρώτη Λυκείου Χημεία Μικροεφαρμογή - Ποιοτικός Προσδιορισμός Άλατος

Μικροεφαρμογή - Ποιοτικός Προσδιορισμός Άλατος

 flash-2

Σκοπός της επόμενης μικροεφαρμογής είναι να γνωρίσουμε την πειραματική διαδικασία με την οποία μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τα Αλογονούχα αλάτια των Li, Na, K.

Η πειραματική διαδικασία βασίζεται στις επόμενες παρατηρήσεις.

1) Tα αλάτια που σχηματίζει ο Ag (Άργυρος) με τα Αλογόνα είναι ιζήματα και έχουν διαφορετικό χρώμα για κάθε Αλογόνο.

Όταν ένα διάλυμα AgNO3 αναμιχθεί με ένα διάλυμα MeX (Me = μέταλλο, Χ = αλογόνο) γίνεται η επόμενη αντίδραση.

REAC1

Από το χρώμα του ιζήματος AgX μπορούμε να καταλάβουμε ποιό είναι το αλογόνο.

2) Το χρώμα της φλόγας μέσα στην οποία καίγεται κάποιο μέταλλο, είναι διαφορετικό και χαρακτηριστικό για κάθε μέταλλο.

 

Με τη χρήση της επόμενης μικροεφαρμογής, θα προσδιορίσουμε ποιοτικά για ποιό Αλογονούχο Αλάτι Αλκαλιμετάλλου πρόκειται.

1) Με τη χρήση διαλύμματος Νιτρικού Αργύρου θα βρούμε το αλογόνο, και

2) Με τη χρήση του χρώματος της φλόγας θα βρούμε το μέταλλο.

Πριν ξεκινήσετε τα πειράματα, διαβάστε το βιβλίο της Βοήθειας.

 

Ποιοτικός προσδιορισμός Αλογονούχων αλάτων των Αλκαλίων

ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Η μικροεφαρμογή βρίσκεται στο http://www.freezeray.com/ και έχει εξελληνισθεί.

Σ.Γεωργίου Ιούνιος 2013.

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού