Αρχική σελίδα Ενημέρωση Μαθητών Εκπαιδευτικό Υλικό Πρώτη Λυκείου Χημεία Μικροεφαρμογή - Σειρά Δραστικότητας Μετάλλων

Μικροεφαρμογή - Σειρά Δραστικότητας Μετάλλων

flash-2 

Δοκιμάστε με απλά υλικά να κάνετε το παρακάτω πείραμα δηλ. να βάλετε ένα σιδερένιο καρφί σε ένα διάλυμα γαλαζόπετρας (CuSO4).

Απλή παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας

 

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Θα το ανακαλύψουμε με τη βοήθεια της επόμενης μικροεφαρμογής και ενός φύλλου εργασίας που θα μας καθοδηγεί για να εκτελέσουμε μία σειρά από πειράματα με σκοπό:

1) Να βρούμε τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων Mg, Zn, Cu και Ag.

2) Να γράψουμε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων απλής αντικατάστασης που πραγματοποιούμε και

3) Να αντιληφθούμε που οφείλεται το χρώμα των διαλυμάτων.

 

 ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΗ

  p1

 Δες την αντίδραση του Mg με τον Νιτρικό ZnΔες την αντίδραση του Mg με τον Νιτρικό AgΔες την αντίδραση του Zn με τον Νιτρικό CuΔες την αντίδραση του Cu με τον Νιτρικό AgΔες την αντίδραση του Ag με τον Νιτρικό Zn

Η μικροεφαρμογή που χρησιμοποιούμε

και οι αντιδράσεις σε μικροκλίμακα

είναι κομμάτι μικροεφαρμογής που βρίσκεται

στο http://www.chem.iastate.edu/ 

και έχει εξελληνισθεί.

Σ.Γεωργίου, Μάϊος 2013

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού