Αρχική σελίδα Ενημέρωση Μαθητών Εκπαιδευτικό Υλικό Πρώτη Λυκείου Χημεία Μικροεφαρμογή - Ηλεκτρονιακή Δομή

Μικροεφαρμογή - Ηλεκτρονιακή Δομή

 flash-2

Χρησιμοποιώντας τα βέλη, αύξησε ή μείωσε τον αριθμό των ηλεκτρονίων.

Παρατήρησε πώς αυτά κατανέμονται σε στιβάδες.

Δες (τελευταία γραμή)  με ποιό τρόπο γράφουμε την κατανομή των ηλεκτρονίων.

Για αριθμό ηλεκτρονίων 21 - 30 τι παρατηρείς;

 

 

 

Η μικροεφαρμογή την οποία χρησιμοποιούμε βρίσκεται στο 

http://www.ostralo.net/ και έχει εξελληνισθεί.

Σ.Γεωργίου, Μάϊος 2013

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού