Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Ημερήσια Εκδρομή στο Σούλι

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Κ Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΠΠΠΠΠΠΠΡΕΒΕΖΑΣΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

                  Θεσπρωτικό, 09/10/2012

                    Αριθ. Πρωτ.: 523

 

 

 

 

   ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από Σούλι ? Πρέβεζα (19/10/2012)».

 

ΣΧΕΤ. : «Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄ /02-12-2012) με θέμα «Εκδρομές- Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

 

 

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

 

 Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στo (Σχολείο) Γενικό Λύκειο Θεσπρωτικού σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα από 10/10/2012 έως 17/10/2012 και ώρα 13:30.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο                      μέχρι την 17/10/2012 και ώρα 13:30.

 

 

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε, ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

α. Προορισμός: Σούλι-Πρέβεζα

β. Αριθμός μετακινούμενων: 90 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές (Σύνολο: 94)

γ. Τρόπος μεταφοράς των μαθητών: Λεωφορείο (2 λεωφορεία)

δ. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: 1 ημέρα

ε. Ημερομηνία μετακίνησης: 19/10/2012

 

 

Το πρόγραμμα της εκδρομής θα έχει ως εξής:

 

 

08:00

Αναχώρηση από το χώρο του Θεσπρωτικού

10:00

Άφιξη στο Σούλι - περιήγηση στους ιστορικούς χώρους της περιοχής  - ομιλία από καθηγητή του Σχολείου

14:00

Άφιξη στη Γλυκή (Αχέρων), στάση για φαγητό ? επίσκεψη στο χώρο του Νεκρομαντείου

17:30

Άφιξη στην Πρέβεζα- περιήγηση

21:00

Άφιξη στο Θεσπρωτικό

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς επιπλέον να λάβετε υπόψη σας και τα εξής:

 

-  Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις   

   προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής  

                 νομοθεσίας.

            - Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνονται τε τέλη διοδίων, οι   

             επίναυλοι  καυσίμων, ο Φ.Π.Α. καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

- Με την προσφορά σας θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτετε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.

 

              Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία από τον Διευθυντή του Σχολείου.

          Σε περίπτωση αθέτησης  των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

                                                                                                                      Ο Διευθυντής

 

 

 

 

                                                                                         Σταυρόπουλος Βασίλειος

 

 

 

 

                                                             

 

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού