Αρχική σελίδα Ενημέρωση Μαθητών Εκπαιδευτικό Υλικό Τρίτη Λυκείου Χημεία Κατ. Διάκριση Οργανικών Ενώσεων - Αντιδραστήριο Tollens

Διάκριση Οργανικών Ενώσεων - Αντιδραστήριο Tollens

Είναι ήπιο οξειδωτικό μέσο και το χρησιμοποιούμε για να διακρίνουμε τις αλδεϋδες από τις κετόνες. Οι αλδεϋδες οξειδώνονται πιο εύκολα από τις κετόνες και αντιδρούν με το Αντιδραστήριο Tollens, ενώ οι κετόνες όχι.

(Οι αλκοόλες δεν δίνουν την αντίδραση).

Το αντιδραστήριο Tollens, που είναι αμμωνιακό διάλυμα AgNO3, οξειδώνει την αλδεϋδη σε οξύ, ενώ ταυτόχρονα ο Ag+ μετατρέπεται σε Ag, ο οποίος σχηματίζει στα τοιχώματα του δοχείου που γίνεται η αντίδραση, κάτοπτρο.

Η αντίδραση που λαμβάνει χώρα είναι η επόμενη:

tollens

 

tollens

 

 

Παρακολουθήστε την αντίδραση σε Video

 

 

Σ.Γεωργίου 2012

To Video είναι από το Youtube και μεταφορτώθηκε

από τον χρήστη Franklychemistry

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού