Αρχική σελίδα Ενημέρωση Μαθητών Εκπαιδευτικό Υλικό Πρώτη Λυκείου Χημεία Αντιδράσεις Διπλής Αντικατάστασης - Video

Αντιδράσεις Διπλής Αντικατάστασης - Video

 Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης ονομάζονται οι αντιδράσεις μεταξύ δύο ηλεκτρολυτών σε υδατικά διαλύματα, κατά τις οποίες οι ηλεκτρολύτες ανταλλάσσουν ιόντα

Α+Β- + Γ+Δ- --> Α+Δ- + Γ+Β-

Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι μία αντίδραση διπλής αντικατάστασης γίνεται μόνο εφόσον ένα από τα προϊόντα της αντίδρασης:


1. «πέφτει» ως ίζημα (καταβύθιση),


Διάφορα Ιζήματα

 

Παραγωγή Ιζήματος


2. εκφεύγει ως αέριο από το αντιδρών σύστημα,

 

Παραγωγή Διοξειδίου του Άνθρακα


3. είναι ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση, δηλαδή διίσταται σε πολύ μικρό ποσοστό (π.χ. το νερό).

 

Video αντιδράσεων

 με δεξί κλικ ανοίγει σε νέα καρτέλα
 

 

Σ.Γεωργίου 2012

(UPD Ιούνιος 2024)

Το Video περιέχεται στο CD <Ο Θαυμαστός Κόσμος της Χημείας> για το Γυμνάσιο.

cover

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού