Αρχική σελίδα Ενημέρωση Μαθητών Εκπαιδευτικό Υλικό Πρώτη Λυκείου Χημεία Αντιδράσεις Απλής Αντικατάστασης - Video αντιδράσεων

Αντιδράσεις Απλής Αντικατάστασης - Video αντιδράσεων

 

Κατά τις αντιδράσεις αυτές ένα στοιχείο που βρίσκεται σε ελεύθερη κατάσταση αντικαθιστά ένα άλλο στοιχείο που βρίσκεται σε μία ένωσή του, ή ένα αμέταλλο Α αντικαθιστά ένα άλλο αμέταλλο Α΄.

Το αποτέλεσμα της αντίδρασης μπορούμε να το παρατηρήσουμε πολλές φορές με το μάτι, όταν η αντίδραση γίνεται σε διάλυμα και το διάλυμα αλλάξει χρώμα. Αυτό γίνεται μόνο όταν κάποιο από τα αντιδρώντα (ή προϊόντα)  έχει χρώμα και η ένωση στην οποία μετατρέπεται έχει άλλο χρώμα ή είναι άχρωμη, π.χ.

Τα ιόντα του Cu είναι γαλάζια ενώ του Zn είναι άχρωμα. Αν σε ένα διάλυμα CuSO4 (το οποίο είναι γαλάζιο, από τα ιόντα του Cu) προσθέσω μεταλικό Zn, τότε επειδή ο Zn αντικαθιστά τον Cu στις ενώσεις του, το διάλυμα θα γίνει άχρωμο γιατί τα ιόντα του Cu θα μετατραπούν σε μεταλλικό Cu.


Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η αντίδραση απλής αντικατάστασης είναι το Μ να είναι δραστικότερο του Μ΄ και το Α δραστικότερο του Α΄.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

apant1

 

 Βυθίζοντας ένα έλασμα Zn σε διάλυμα Θειικού Cu

 

apant2

Βυθίζοντας ένα έλασμα Cu σε διάλυμα Νιτρικού Ag


Video Πειραμάτων

 

 

Σ.Γεωργίου 2012

(UPD Ιούνιος 2024)

Το Video περιέχεται στο CD <Ο Θαυμαστός Κόσμος της Χημείας> για το Γυμνάσιο.

cover

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού