Αρχική σελίδα Ενημέρωση Μαθητών Εκπαιδευτικό Υλικό Πρώτη Λυκείου Χημεία Διαφορές Ιοντικών - Ομοιοπολικών Ενώσεων

Διαφορές Ιοντικών - Ομοιοπολικών Ενώσεων

 

Ιοντικές Ενώσεις Ομοιοπολικές ενώσεις
1  Δεν αποτελούνται από μόρια  Αποτελούνται από μόρια
2  Είναι στερεά κρυσταλλικά σώματα με υψηλό σημείο τήξης Είναι αέρια, υγρά ή στερεά με χαμηλό σημείο τήξης

 

3

Τα τήγματα και τα υδατικά τους διαλύματα είναι καλοί αγωγοί

  του ηλεκτρισμού

 

Σε καθαρή μορφή είναι κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού

4 Διαλύονται γενικά στο νερό Είναι γενικά δυσδιάλυτες στο νερό

 

5

Ιοντικές ενώσεις είναι τα άλατα, τα υδροξείδια τα οξείδια

και τα υδρίδια των μετάλλων. Γενικά οι ενώσεις των μετάλλων

με αμέταλλα

 

Ομοιπολικές ενώσεις είναι οι ενώσεις μεταξύ των αμετάλλων

 

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού