Μερικές Περιπτώσεις Χημικών Αντιδράσεων

Πάτησε το START στην μικροεφαρμογή και παρακολούθησε τι συμβαίνει σε ατομικό επίπεδο.

Αντιδράσεις Σύνθεσης

(Σε αυτές τις αντιδράσεις δύο ή περισσότερα στοιχεία αντιδρούν για να   σχηματίσουν μια χημική ένωση)