ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 02-04/03/07